47 Club đẳng cấp Buôn Mê Thuột, Daklak

Club nơi tụ tập đẳng cấp dân chơi

Bar nổi tiếng Buôn Mê Thuột Daklak

Gọi ngay

Club 47 Buôn Mê Thuột

Bar tụ hội anh em, nhạc cực mạnh, quẩy cực sung

Nơi giải trí tuyệt vời ở Daklak

Tụ tập ăn chơi Daklak

Tiệc sinh nhật độc đáo ở trong bar

Cùng tổ chức tiệc bạn bè, nơi chiêu đãi sang trọng

Bar có sàn nhảy cực chất

Cùng thể hiện quẫy cực sung với bạn bè

Giới thiệu các chương trình của 47 Club

01.

M𝑖𝑛𝑖 𝑔𝑎𝑚𝑒 “𝗯𝗼̂́𝗰 𝘁𝗵𝗮̆𝗺 𝘁𝗿𝘂́𝗻𝗴 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛̉𝗻𝗴”

𝑪𝒐̀𝒏 𝒄𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒖̛̀ 𝒈𝒊̀ 𝒏𝒖̛̃𝒂 𝒎𝒂̀ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒍𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒆𝒂𝒎 𝒗𝒖̛̀𝒂 𝒗𝒖𝒊 𝒄𝒉𝒐̛𝒊 𝒗𝒖̛̀𝒂 𝒏𝒈𝒉𝒆 𝒏𝒉𝒂̣𝒄 𝒍𝒂̣𝒊 𝒄𝒐̀𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒓𝒊𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂̀ 𝒍𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒕𝒂𝒚 𝒏𝒖̛̃𝒂 𝒏𝒂̀ !!!!
———𝟒𝟕𝐂𝐋𝐔𝐁———
⭐️Đ𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑒̂𝑛 𝑎̂́𝑛 𝐿𝑖𝑘𝑒 𝑣𝑎̀ 𝐹𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤 𝐹𝑎𝑛𝑝𝑎𝑔𝑒 47𝐶𝐿𝑈𝐵 đ𝑒̂̉ 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑢̣𝑐 𝑐𝑎̣̂𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̣ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 t𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡ℎ𝑒𝑜 ⭐️

02.

Lưu giữ những khoảnh khắc đẹp tại 47 Club

️🎉 𝐁𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐚̂𝐦 𝐧𝐡𝐚̣𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝟒𝟕𝐂𝐥𝐮𝐛 đ𝐞𝐦 𝐥𝐚̣𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 đ𝐢̉𝐧𝐡 𝐜𝐚𝐨 𝐯𝐚̀ đ𝐚̣̆𝐜 𝐬𝐚̆́𝐜! 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐡𝐮́𝐭 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐩𝐡𝐮̉ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 “𝐍𝐡𝐚̣𝐜 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠” 𝐧𝐚̂𝐧𝐠 𝐥𝐲 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐮̀𝐧𝐠 đ𝐢 𝐭𝐡𝐨̂𝐢!
Hãy để 47 Club lưu giữ những khoảng khắc tuyệt vời tại đây cùng các bạn nhé.

03.

𝐃𝐉 𝐋𝐢𝐧𝐞 𝐔𝐩 𝟒𝟕 𝐂𝐋𝐔𝐁 𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐓𝐞𝐚𝐦:

🎧: 𝐓𝐔𝐍𝐆 𝐗𝐄𝐍𝐆
🎧: 𝐀𝐑𝐈𝐄𝐒
🎧: 𝐏𝐇𝐔𝐎𝐍𝐆 𝐍𝐇𝐈
🎧: 𝐙𝐈𝐄𝐍 𝐒𝐈𝐄𝐔
🎧: 𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐒𝐈𝐋𝐕𝐄𝐑
🎤: 𝐌𝐂 𝐒𝐎̛𝐍 𝐒𝐄𝐒
🎤: 𝐌𝐂 𝐒𝐇𝐎𝐖 : 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐏𝐎𝐈𝐒
” 𝑁𝑜̛𝑖 𝑣𝑢𝑖 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑖́ ℎ𝑜𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎́𝑛𝑔 𝑏𝑎̣̂𝑐 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 Buôn Mê Thuột”

Hình ảnh của 47 Club

Liên hệ: 47club.vn

Điện thoại: 0971777747

Địa chỉ: 04 Y Út Niê, Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Việt Nam

⚡𝗔𝗟𝗢 ! 𝐁𝐎𝐎𝐊𝐈𝐍G Bar BMT! 𝐇𝐀̃𝐘 𝐈𝐍𝐁𝐎𝐗/𝐆𝐎̣𝐈 𝐍𝐆𝐀𝐘 Đ𝐄̂̉ Đ𝐔̛𝐎̛̣𝐂 𝐓𝐔̛ 𝐕𝐀̂́𝐍 & Đ𝐀̣̆𝐓 𝐁𝐀̀𝐍 ⚡

Folow Fanpage chính thức của 47club bmt tại đây để theo dõi thông tin mới nhất